Covid AO en BA

 

Uw polis Arbeidsongevallen en Burgerlijke aansprakelijkheid verzekeren automatisch én gratis uw mogelijks (ijdelijk) gewijzigde activiteiten nav COVID 19

Gratis uitbreidingen door de verzekeringsmaatschappijen om zelfstandigen en bedrijven te ondersteunen

Arbeidsongevallen: algemene dekking thuiswerken

Voor telewerkers bevat de AO-wet een versoepelde bewijsregeling die hen helpt bij het bewijzen van het arbeidsongeval. Een telewerker is iemand die werkt vanop een andere plaats dan het bedrijf en hiervoor gebruikmaakt van internet of een computernetwerk. De afspraken hierover liggen schriftelijk vast in het arbeidscontract of een bedrijfsdocument.

 ​​​​​​Gratis uitbreiding thuislevering

Veel bedrijven zullen in deze uitzonderlijke periode trachten hun bedrijfsverlies te beperken door producten aan huis te leveren.

Voor deze klanten breiden maatschappijen de voorwaarden van de contracten Auto, Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid en Arbeidsongevallen uit, zolang de overheidsmaatregelen van kracht zijn.

BA: Gratis uitbreiding kinderopvang

Verschillende bedrijven en hun werknemers ondervinden de gevolgen van de ongeziene veiligheidsmaatregelen van de overheid. Voor sommige werknemers is het niet evident om de opvang voor hun kinderen te organiseren.

 (Deze uitbreidingen werden door de meeste verzekeringsmaatschappijen bevestigd. Wil je zeker zijn, contacteer ons! )